Onze visie op voeding en landbouw? Laten we het nuchter spiritueel noemen.

Biologisch-dynamische landbouw is ons inziens de landbouw van de toekomst, die voeding produceert die mensen nodig hebben om fysiek en mentaal goed te kunnen functioneren. Een landbouw die intensief werkt aan de kwaliteit van bodem, rekening houdt met de sociale en culturele omgeving en die andere economische structuren zoekt.

Dat betekent bijvoorbeeld dat we de planten, de dieren en de mensen naar hun eigen aard en kwaliteit willen verzorgen. De essentie van het werk in de land- en tuinbouw is het produceren van gezonde voeding. Aan dat woord gezond geven we een eigen invulling. In het dagelijkse leven op het land en in de stal, maar ook met betrekking tot de spirituele kant die aan het leven zit. Simpel gezegd, er is meer tussen hemel en aarde dan wat we kunnen aanraken en kunnen zien wat doorwerkt in de gezondheid van mens, vee en gewas. Met die spirituele kant zijn we ook aan het werk.

De medewerkers, docenten en ondernemers op Warmonderhof werken vanuit een antroposofische visie op de wereld. Een antroposofische basis wordt niet van van leerlingen, klanten en bezoekers verwacht, nieuwsgierigheid daarnaar is wel nodig om prettig te kunnen leren en werken. Studenten en bezoekers kunnen op Warmonderhof kennismaken met deze uitgangspunten en ervaren wat ze betekenen in de praktijk, om op basis daarvan te beoordelen wat er voor hen in zit.

Een voorbeeld: kippen leven in de natuur niet zonder hanen. Bd-kippen dus ook niet. De hanen zorgen voor een natuurlijke sociale samenhang en daardoor is er minder stress in de toom. Dat geeft een vitalere kip met goede eieren of vlees. Een varken leeft in de natuur niet van sojabrokjes maar wil wroeten en grazen en ruwvoer zoeken, dus die ruimte krijgen ze. Een plant leeft van meer dan alleen mineralen, dus zorgen we dat het land vruchtbaar blijft door een ruime vruchtwisseling, gebruik van dierlijke mest of compost en groenbemesters.

 

 

Wonen

Samenleven met elkaar
Verbind je met de grond

Werken

Praktijkervaring op de Hofbedrijven

Inspiratie tijdens je bezoek

Overnachten & catering

Toekomstdromen delen
Deel zijn van onze gemeenschap

 

Hofwinkel

Producten van eigen Hof
Praatje en een bakje koffie