Stichting Warmonderhof is een zelfstandig opererende en ongesubsidieerde organisatie. Hoewel onze studenten een stichtingsbijdrage betalen en er opbrengsten gerealiseerd worden door de deelname in de bedrijven en de verhuur van kamers en Hofzaal, is er structurele draagkracht nodig om het geheel in goede conditie te houden en te blijven ontwikkelen.

Onze ANBI-status maakt het mogelijk dat schenkingen aan Stichting Warmonderhof aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie over eenmalige of periodieke schenkingen, kunt u contact opnemen met de directeur van de stichting. 


Schenkingen graag op: Rekeningnummer NL76TRIO0212180738 t.n.v. Stichting Warmonderhof te Dronten. BIC code: TRIONL2U.


Eerder ontvangen schenkingen:

  • Zonnepanelen voor de kaasmakerij (2013-14): particulieren en Triodos Foundation
  • Kwaliteitsimpuls inrichting keuken Hofzaal (2013): De Nieuwe Band (Co√∂peratieve groothandel in biologische levensmiddelen).
  • T-shirts voor de open dag (2013): BD-vereniging en Green Organics.
  • T-shirts voor de open dag (2012): De Nieuwe Band.
  • Fruit- en notenbomen (2012) : schenking door de consumenten van de Odin/Estafette winkels.
  • Bouw bijenstal, inrichting bewaarschuur aardappelen, wateropslag tuinbouw (2005-2011): schenking door Natudis.
  • Jongveestal (2006): Vele particulieren droegen er aan bij, maar ook is er een schenking verkregen van Software AG uit Duitsland en subsidie vanuit de Provincie Flevoland en de EU. 

 

Wonen

Samenleven met elkaar
Verbind je met de grond

Werken

Praktijkervaring op de Hofbedrijven

Inspiratie tijdens je bezoek

Overnachten & catering

Toekomstdromen delen
Deel zijn van onze gemeenschap

 

Hofwinkel

Producten van eigen Hof
Praatje en een bakje koffie