Stichting Warmonderhof zet haar vermogen in om, naast het leren, ook het wonen en werken een belangrijke plaats te geven in de opleiding tot biodynamisch boer. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk daarvoor. Zij heeft haar taken gedelegeerd aan de directeur. Er werken zes mensen voor de stichting en ook de ondernemers van de Warmonderhofbedrijven en hun partners zijn verbonden met de stichting.

Sinds de oprichting van Warmonderhof in 1947 is het de missie van de stichting om jonge mensen op te leiden in het werkveld van de biologisch dynamisch landbouw met volle aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Dit is de groep die woont en werkt op het bedrijf. Kort samengevat was de missie in de afgelopen jaren: "Jongen mensen opleiden tot BD boer of tuinder vanuit hun ik-ontwikkeling". We weten dat niet iedereen boer of tuinder wordt, maar de benadering van de opleiding en alles er omheen is er op gericht dat je dat wel kunt worden. 

 

In de loop van de jaren is er een grotere groep volwassenen naar de opleiding gekomen. Die hebben ook veel binding met Warmonderhof. Ze werken niet op het bedrijf, maar komen er tijdens de opleiding wel vaak. Uiteraard voor de theorielessen, maar tijdens de lessen wordt het bedrijf ook vaak bezocht. 

Wonen

Samenleven met elkaar
Verbind je met de grond

Werken

Praktijkervaring op de Hofbedrijven

Inspiratie tijdens je bezoek

Overnachten & catering

Toekomstdromen delen
Deel zijn van onze gemeenschap

 

Hofwinkel

Producten van eigen Hof
Praatje en een bakje koffie